CELTIC MOON TATTOO - ART UNIT

Impresszum

I. Szolgáltató:

Leon Alianza Kft.
1052. Budapest, Váci utca 17. Félemelet 4.
Telefon: 06-70-513-9300
E-mail: leon.alianza.ug@gmail.com
Cégjegyzékszám: 01-09-940376

Felhasználási feltételek

 1. Felhasználási feltételek hatálya A jelen, Leon Alianza Kft. által fenntartott magyar nyelvű honlap („Celtic Moon Tattoo Honlap") ön („Felhasználó” vagy „Ön”) általi bármilyen használata a jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik. A Celtic Moon Tattoo Honlap felhasználásával/felkeresésével Ön korlátozások és/vagy módosítások nélkül elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Ha nem kívánja teljes körűen elfogadni ezeket a feltételeket, akkor kérjük, ne használja ezt a honlapot. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a Celtic Moon Tattoo Honlap elnavigál más honlapra, azon honlapok felhasználására az ott közzétett, az adott honlapra irányadó felhasználási feltételek vonatkoznak, valamint az ott feltüntetett jogszabályok és joghatóság lesznek irányadóak.
 2. A Celtic Moon Tattoo Honlap tartalmához fűződő jogok A Celtic Moon Tattoo Honlap és teljes tartalma – különösen, azonban nem kizárólagosan minden szöveg és képi ábrázolás („Tartalom”) – a Leon Alianza Kft. (szellemi) tulajdonát képezi; minden jog fenntartva, ha nincs kifejezetten ezzel ellentétes megjegyzés feltüntetve. Ezen felül minden olyan Tartalom, amely (kereskedelmi) márkát, logót vagy egyéb jelölőt ábrázol, a Leon Alianza Kft. bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegye. Tilos a Tartalom bármilyen jellegű felhasználása kivéve, ha arra a jelen feltételek szerint kerül sor, vagy az az arra jogosult írásbeli felhatalmazása alapján megengedett (részletesen lsd. 3. pont). A Leon Alianza Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy minden rendelkezésre álló jogi (akár büntetőjogi) eszközt és lehetőséget igénybe fog venni annak érdekében, hogy megvédje szellemi tulajdonát az illetéktelen felhasználástól..
 3. A Celtic Moon Tattoo honlap használata: A Leon Alianza Kft. a jelen Celtic Moon Tattoo Honlap használatát a következő feltételek szerint engedélyezi:
  1. tilos a fényképek letöltése; egyéb Tartalmak nem kereskedelmi, magáncélokra letölthetők, amennyiben azokon teljes körűen megőrzésre kerül minden szerzői jogi és egyéb, a jogtulajdonosra vagy jogosultra vonatkozó megjegyzés;
  2. a tartalom átadása, leképezése, újrafelhasználása, publikálása, szerkesztése (bármilyen formában), továbbítása, módosítása és másolása (függetlenül az előző bekezdéstől) vagy értékesítése, valamint bármilyen további hasznosítása kizárólag a Leon Alianza Kft. írásbeli jóváhagyásával megengedett;
  3. a honlap felhasználása sértő, fenyegető, megtévesztő, valótlan, pornográf, diszkriminatív, közerkölcsöt sértő vagy egyéb olyan, mások tisztességének, hírnevének, becsületének vagy testi vagy szellemi integritásának megsértésére vagy csökkentésére alkalmas anyagok elhelyezésére vagy átadására ugyanúgy tilos, mint harmadik személyek felszólítása a büntető törvénykönyvbe vagy más jogszabályokba ütköző magatartásra. A Leon Alianza Kft. együttműködik minden nyomozó hatósággal a fenti tilalmat megsértő személyek azonosságának megállapítása érdekében;
  4. a jelen honlapon található hivatkozások kizárólag a Leon Alianza Kft. írásbeli engedélyével telepíthetők;
  5. Tilos a honlap bármilyen jellegű reklámcélra történő felhasználása, a Felhasználó nem terjeszthet kéretlen e-maileket (ún. "spam"-et) vagy vírusokra, hibákra vagy hasonló anyagokra vonatkozó valótlan figyelmeztetéseket, és a Felhasználó nem ösztönözhet vagy szólíthat fel bármely szerencsejátékban, lánc e-mailben, piramisjátékban vagy hasonló tevékenységben való részvételre.
 4. Adatvédelem Az e-mailben vagy a jelen honlap használata során egyéb módon megadott személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám) a Celtic Moon Tattoo Honlap Adatkezelési Tájékoztatóban (Internet Privacy Policy) foglaltak szerint kezeljük. Minden egyéb átadott információt vagy anyagot, például ötleteket vagy kérdéseket nem bizalmasként, ill. nem személyesként, szabadon felhasználhatóként kezelünk.
 5. Felelősségvállalás A jelen Celtic Moon Tattoo honlap tartalma bármikor módosulhat, és azt a mindenkor megtekinthető formában és kialakítás szerint, minden garancia vagy bármilyen jellegű ígéret nélkül (különösen, azonban nem kizárólagosan valamilyen adott felhasználhatóságra vagy hasznosíthatóságra vagy harmadik személyek jogaitól való mentességre vonatkozó ígéret nélkül) tesszük közzé. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes jogrendszerek nem teszik lehetővé a felelősség kizárását, így elképzelhető, hogy a fenti korlátozások közül némelyek Önre nem alkalmazhatók. Ettől függetlenül a Leon Alianza Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a jelen Celtic Moon Tattoo Honlap tartalma mentes harmadik személyek jogaitól, tartalmilag helyes, vagy a legaktuálisabb információkat tartalmazza. A Leon Alianza Kft. különösen nem vállal felelősséget a fórumok, csevegések, viták, üzenetek, átvitelek vagy hasonlók tartalmáért. A Leon Alianza Kft nem szavatolja, hogy a Celtic Moon Tattoo Honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hiba nélküli lesz; hogy a Celtic Moon Tattoo Honlap biztonságos lesz; hogy a Celtic Moon Tatto Honlap vagy a szerver, ami hozzáférhetővé teszi vírusmentes lesz; vagy, hogy a Celtic Moon Tattoo Honlapon található információ teljes, pontos vagy időszerű. Tekintettel a Celtic Moon Tattoo Honlap használatának és a Celtic Moon Tattoo Honlapon található tartalmak szolgáltatásának ingyenes, tájékoztató jellegére is, az Ön által a Celtic Moon Tattoo Honlapról vagy azon keresztül megszerzett semmilyen értesülés vagy információ, akár szóbeli, akár írásbeli, nem keletkeztet semmilyen fajta szavatosságot. A mindenkor hatályos magyar jogszabályok által megengedett mértékben Ön vállalja, hogy a Leon Alianza Kft-t, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, szerződött partnereit, ügynökeit, engedélyeseit, szolgáltatóit, alvállalkozóit és szállítóit kártalanítja bármely veszteség, felelősség, kiadás, kár és költség esetén, ideértve az ésszerű jogi és bírósági költségeket, melyek a Celtic Moon Tattoo Honlap Ön általi használata és bármely a jelen Felhasználási Feltételek megsértése miatt vagy annak eredményeként merültek fel. Amennyiben Ön a Celtic Moon Tattoo Honlap meghibásodását okozza, Ön vállalja a felelősséget minden veszteségért, kötelezettségért, kiadásért, kárért és költségért, ideértve az ésszerű jogi és bírósági költségeket, melyek ezen meghibásodásból vagy annak eredményeként merülnek fel. A Leon Alianza Kft. bármikor jogosult megtagadni a Celtic Moon Tattoo Honlaphoz való hozzáférést, különösen, ha a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat megszegi.
 6. Hivatkozások A Celtic Moon Tattoo Honlap tartalmazhat harmadik személyek honlapjaira mutató hivatkozásokat. A Leon Alianza Kft. ellenőrzési és befolyásolási lehetőségek híján nem tudja ellenőrizni ezen honlapok tartalmát, ezért nem felel azért és a honlap biztonságáért vagy az üzemeltető működéséért. Ettől függetlenül a Leon Alianza Kft. bármilyen jellegű felelősségvállalása különösen kizárt az esetleges linkekért, ha a hivatkozott honlapok vagy tartalmuk:
  • harmadik személyek szellemi tulajdonjogait megsértik;
  • valótlan, nem teljes körű vagy félrevezető információkat tartalmaznak;
  • nem alkalmasak valamilyen meghatározott használatra vagy felhasználásra;
  • nem megfelelő biztonságúak;
  • vírusokat vagy más káros programokat vagy tartalmakat tartalmaznak;
  • sértő vagy rosszindulatú tartalmat tartalmaznak.
  A Leon Alianza Kft. nem ajánlja ezen honlapok tartalmát vagy az ott ajánlott termékeket vagy szolgáltatásokat. Ha Ön ezen honlapokra mutató hivatkozást készít vagy aktivál, az saját felelősségére, a Leon Alianza Kft. engedélye nélkül történik.
 7. A jelen Felhasználási Feltételek módosítása A Leon Alianza Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, értesítés nélkül, a jelen dokumentum frissítésével módosítsa. Önre a mindenkori, aktuálisan módosított változat érvényes, ezért kérjük, rendszeresen keresse fel ezt az oldalt az aktuális feltételek megismerése céljából.
 8. Alkalmazandó jog, bírói illetékesség A jelen Felhasználási Feltételekkel, valamint a jelen Celtic Moon Tattoo Honlap Ön általi használatával kapcsolatos minden jogvita esetén a magyar jog irányadó (az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. április 11-i Egyesült Nemzetek Egyezmény, (CISG) szabályai, valamint a nemzetközi magánjogi tényállásokat szabályozó egyéb nemzeti vagy európai uniós szabályozások rendelkezéseinek kizárásával). A kizárólagos bírói illetékesség helye a tárgy szerint illetékes magyar bíróság.
 9. Szolgáltató Leon Alianza Kft. 1052, Budapest, Váci utca 17. Félemelet 4. cégjegyzékszám: 01-09-940376, adószám: 22717326-2-41.